6 พฤษภาคม 2554

มนต์แคน - ไหมไทย อัลบั้ม สองสิงห์คะนองลำ

01 สิงห์คะนองลำ
http://www.ziddu.com/download/14879743/01.mp3.html
02 อยากลืมผู้หญิงคนนั้น
http://www.ziddu.com/download/14879968/.mp3.html
03 กุหลาบแดง
http://www.ziddu.com/download/14880301/03.mp3.html
04 แยกทางเพราะห่างเหิน
http://www.ziddu.com/download/14880600/.mp3.html
05 ฝากเสียงลำถามเสียงใจ
http://www.ziddu.com/download/14905063/.mp3.html
06 เหล้ากลมสุดท้าย.mp3
http://www.ziddu.com/download/14892668/06.mp3.html
07 แพ้รบสนามรัก
http://www.ziddu.com/download/14892603/07.mp3.html
08 คิดฮอดสาวฟังลำ
http://www.ziddu.com/download/14892493/08.mp3.html
09 ลำล่อง สายลมฟ้องว่าน้องลืม
http://www.ziddu.com/download/14892437/.mp3.html
10 ลำล่อง ลำลาหน้าฮ้าน
http://www.ziddu.com/download/14881865/mai%20thai%20man%20can%2010.mp3.html

ไผ่ พงศธร ชุดที่ 6.

http://www.ziddu.com/download/14879119/6.rar.html

5 พฤษภาคม 2554

หมอลำซิ่ง

วัชราพร VS ศรีจันทร์ - 1_7.
http://www.ziddu.com/download/14868543/VS-1_7.mp4.mp4.html
หมอลำซิ่ง]วัชราพร VS ศรีจันทร์ - 2_7.
http://www.ziddu.com/download/15066427/VS-2_7.mp4.mp4.html
หมอลำซิ่ง]วัชราพร VS ศรีจันทร์ - 3_7.
http://www.ziddu.com/download/15123230/VS-3_7.mp4.html
หมอลำซิ่ง]วัชราพร VS ศรีจันทร์ - 4_7.
http://www.ziddu.com/download/15166646/VS-4_7.mp4.html
หมอลำซิ่ง]วัชราพร VS ศรีจันทร์ - 5_7.
http://www.ziddu.com/download/15342071/VS-5_7.mp4.html
หมอลำซิ่ง]วัชราพร VS ศรีจันทร์ - 6_7.
http://www.ziddu.com/download/15342107/VS-6_7.mp4.html
หมอลำซิ่ง]วัชราพร VS ศรีจันทร์ - 7_7.
http://www.ziddu.com/download/15342154/VS-7_7.mp4.html
หมอลำซิ่ง - เด่นชัย vs วัชราภรณ์ 1ชั่วโมง
http://www.ziddu.com/download/14905142/s1.wma.html
หมอลำซิ่ง -  ศรีจันทร์ ปะทะ บัวผัน ชุดที่ 2
http://www.ziddu.com/download/14905276/2.mp3.html
หมอลำซิ่ง - ม่วนหลาย1.mp3
http://www.ziddu.com/download/14967614/-1.mp3.html
หมอลำซิ่ง - ม่วนหลาย2.mp3
http://www.ziddu.com/download/14993033/-2.mp3.html